موضوع:
 
جریان همکاری مهدی پرتویی مسئول تشکیلات مخفی نظامی حزب توده ایران با حمهوری اسلامی
  

خاطرات خانم آذر جوانشیر (معتقدی) در گفتگو با حمید احمدی در سال 1384 در شهر برلین
            
"  از آرشیو مجموعه ی فیلم های انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در برلین"
www.iranianoralhistory.de
iranianoralhistory@gmx.de
 
نیم نگاهی به برخی مسائل تاریخ سیاسی-اجتماعی حزب توده ایران از میان زیست گفتارها                                          

آذر جوانشیر (معتقدی)
همسردبیر دوم حزب توده ایران
تا قبل از یورش 17 بهمن 1361   
تولد: 1314 خورشیدی/بابل


پیشینه فعالیت
:
-
جنبش زنان (تشکیلات دمکراتیک زنان ایران) (1332-1329)
-
تحصیلات: مهندس ساختمان (از اتحاد جماهیر شوروی سابق)، 1352
-
زندانی سیاسی: 1364-1363
-
مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1357 در اتحاد جماهیر شوروی سابق و جمهوری بلغارستان، در جمهوری فدرال آلمان از سال 1367

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1384
مدت زمان مصاحبه: 14
ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی