نگاه به شاه و خمینی در رابطه با اسطوره رستم
 
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de

فریدون هویدا
تولد: 1304 خورشیدی/ تهران
درگذشت: 1385/آمریکا

پیشینه فعالیت:
-محفل روشنفکری صادق هدایت (1323-1322)
-در حوزه نقد فیلم، تهیه فیلم و کارگردانی (1348-1341)
-معاون وزیر امور خارجه ایران و سفیر ایران در سازمان ملل متحد (1357-1349)
-تحصیلات: دکترا در حقوق بین الملل از فرانسه
-مهاجرت سیاسی: از سال 1357 تا 1385 در ایالات متحده آمریکا


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آمریکا / ویرجینیا
تاریخ مصاحبه:
1385
مدت زمان مصاحبه: 4 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی