برای دیدن فیلم گفتگوها لطفاً بر روی عکسهای مربوطه کلیک کنید
ابوالحسن بنی صدر
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de
حسن شریعتمداری
عبدالکریم لاهیجی
درباره پیشینه ی انجمن ما و ترکیب 115 نفر از خاطره گویان شرکت کننده در برنامه تاریخ شفاهی ایران اینجا کلیک کنید.
مهدی ممکن


تاریخ شفاهی درباره انقلاب بهمن 1357 ایران
نگاه آیت الله خمینی و آیت الله شریعتمداری و مهندس مهدی بازرگان
    و دکتر کریم سنجابی درباره انقلاب ایران
                 ( از مهر 1356 تا اسفند 1357 )             
Copyright © 2015 by Hamid Ahmdi 
از سری فیلم های موضوعی تاریخ شفاهی ایران در قرن بیستم
تدوین از آرشیو انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)