توضیح مختصر درباره  Mediaplayer استفاده شده در اینجا
جنگی که سرانجام دو بازنده داشت
           (جنگ 2+6 ساله عراق و ایران)
گفتگوی حمید احمدی ناخدای سابق نیروی دریایی ایران
با تلویزیون "ایرانیان در برلین" در تاریخ شهریور-مهر 1381
مقاله پیوند : اصطلاحی به نام "جنگ تحمیلی": نگاهی دیگر به آن