نشریه :
سند:
در این ارتباط :

عکس :

هیأت نمایندگی حزب توده ایران به ریاست دکتر رضا رادمنش در کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی در بهمن 1334
از راست به چپ: عبدالصمد کامبخش، ایرج اسکندری، رضا رادمنش، فریدون کشاورز، رضا روستا

[ اهدائی آقای ناصر اویسی به آرشیو انجمن ما ]
 

خاطره ای از آخرین ایرانی بازمانده از اردوگاه کار اجباری و مرگ در دوران استالین
 

عطا صفوی
تولد: 1305 خورشیدی/ ساری
درگذشت : خرداد 1391

پیشینه فعالیت:
-سازمان جوانان حزب توده ایران (1327- 1324)
-تحصیلات: پزشک، جراح اورلوژی از جمهوری تاجیکستان
-زندانی سیاسی: از 1328 تا 1330 در زندان جمهوری ترکمنستان، از سال 1330 تا 1337 در اردوگاه کار اجباری در سیبری
-مهاجرت سیاسی: از سال 1328 تا 1370 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1386 در کانادا


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: کانادا / تورونتو
تاریخ مصاحبه: 13
87
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


www.iranianoralhistory.de

iranianoralhistory@gmx.de
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de