در این ارتباط :
نشریه :

1-اختر

2-قانون

3-ایران نو

4-صور اسرافیل

5-حبل المتین (انتشار در رشت)

عکس :
 

6- فریدون آذرنور
تولد: 1298 خورشیدی/ تبریز
درگذشت: 1376 خورشیدی/ پاریس
پیشینه فعالیت:
-سرگرد نیروی زمینی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332-1323)
-مشاور و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران (1364-1336)
-عضو مرکزیت حزب دمکراتیک مردم ایران (1378-136
5)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده افسری نیروی زمینی، مهندس مکانیک و ماشین آلات از اتحاد جماهیر شوروی سابق (1341)
-مهاجرت سیاسی: اتحاد جماهیر شوروی سابق (1342-1333)، الجزایر (1357-1343)، فرانسه (1378-1363)

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 1376
مدت زمان مصاحبه: 24 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

فهرست موضوعی از فیلم گفت و گوها
دوره اول
: فیلم های موضوعی از دوره  انقلاب مشروطه تا  پایان سلطنت رضاشاه (1905-1941) میلادی
1-جلسه مؤسسان  اجتماعیون عامیون ایران (سوسیال دمکرات های ایران) در
باکو در سال 1905 میلادی


انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)