نشریه :
سند:
در این ارتباط :

عکس :

هیأت نمایندگی حزب توده ایران به ریاست دکتر رضا رادمنش در کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی در بهمن 1334
از راست به چپ: عبدالصمد کامبخش، ایرج اسکندری، رضا رادمنش، فریدون کشاورز، رضا روستا

[ اهدائی آقای ناصر اویسی به آرشیو انجمن ما ]
 
فهرست موضوعی از فیلم گفت و گوها
دوره دوم : فیلم های موضوعی از ورود ارتش متفقین به ایران از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد
سال 1332

26-روایت هایی از زندان سیاسی در این دوره
26.1 روایتی از اردوگاه کار اجباری در دوران استالین
آخرین ایرانی بازمانده از اردوگاه کار اجباری در دوران استالین در 27 ماه مه 2012 در غربت درگذشت

 

26- عطا صفوی
تولد: 1305 خورشیدی/ ساری
درگذشت : خرداد 1391

پیشینه فعالیت:
-سازمان جوانان حزب توده ایران (1327- 1324)
-تحصیلات: پزشک، جراح اورلوژی از جمهوری تاجیکستان
-زندانی سیاسی: از 1328 تا 1330 در زندان جمهوری ترکمنستان، از سال 1330 تا 1337 در اردوگاه کار اجباری در سیبری
-مهاجرت سیاسی: از سال 1328 تا 1370 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1386 در کانادا


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: کانادا / تورونتو
تاریخ مصاحبه: 13
87
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


www.iranianoralhistory.de

iranianoralhistory@gmx.de
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
www.iranianoralhistory.de