- سخنی چند پیرامون جنگ 6+2 ساله ایران و عراق
گفتگو با حمید احمدی تاریخ نگار و کارشناس مسائل دفاعی استراتژیک 
به مناسبت 22 مین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق
به مناسبت 22 مین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق
بخش 2: نقش نیروهای ارتش کلاسیک ایران و پیروزی آنان در دفاع میهنی در دوره دو ساله اول جنگ
تاریخ گفتگو با IRTV برلین در ( 31 شهریور 1381 / 22 سپتامبر 2002)
بخش 1: علل و زمینه های پیدایش جنگ
تاریخ گفتگو با IRTV برلین در ( 24 شهریور 1381 / 15 سپتامبر 2002)
به مناسبت 22 مین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق
بخش 3: اصطلاحی به نام «دفاع مقدس 8 ساله» مفهومی ست جعلی
تاریخ گفتگو با IRTV برلین در ( 7 مهر ماه 1381 / 29 سپتامبر 2002)
نگاهی به روز های نخست پیش و پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان
گفتگوی حمید احمدی با تلویزیون IRTV برلین (تاریخ گفتگو 12 مهر 1380 / 4 اکتبر 2001)
بخش 1 :
 
گفتگوی حمید احمدی با تلویزیون IRTV برلین (تاریخ گفتگو 19 مهر 1380 / 11 اکتبر 2001)
بخش 2 :
 
عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در نیویورک ( و حمله نظامی آمریکا به افغانستان در 7 اکتبر 2001 )
- سخنی چند پیرامون جنگ 6+2 ساله ایران و عراق
- چند پیوند
- چند پیوند:
در انتقاد همراه با برچسب زنی در رابطه با نوشته ها و نظر حمید احمدی
درباره جنگ 6+2 ساله ایران و عراق منتشر شده، چنین می خوانیم: «
اخیرا یک سری آدم های هنرمند  سیاسی پیدا شده اند که از ساده
اندیشی جوانهای ما استفاده کرده و می گویند قصه جنگ ما 2 به علاوه 6
است یعنی دو سال اول جنگ را به عنوان دفاع قبول دارند، اما معتقدند 6
سال آخر را ما نباید جنگ می کردیم. اینها می خواهند با این سخنان در روز
روشن سر جوان ها را کلاه بگذارند و دفاع مقدس، امام، نهضت و انقلاب را
زیر سوال ببرند» (سخنرانی سر لشگر پاسدار محسن رضایی فرمانده
سابق سپاه پاسداران به مناسبت « بیستمین سالگرد حماسه دفاع
مقدس»، روزنامه کیهان ، تهران، 10 مهر 1379
 
پیوند 1:
 
پیوند 2:
پیوند 3:
درباره باز پس گیری خرمشهر در برنامه تلویزیون فارسی بی بی سی در سه قسمت (1-3، 2-3 و 3-3)
مقاله ای از حمید احمدی: اصطلاحی به نام « جنگ تحمیلی » مفهومی ست جعلی

E-Mail : ahmadi.oralhistory@gmx.de
www.iranianoralhistory.de
گفتگو با حمید احمدی تاریخ نگار و کارشناس مسائل دفاعی استراتژیک 
پیوند 4:
در باره افعانستان با شرکت هفتاد کشور و سازمان در نشست بروکسل در چهارم و پنجم اکتبر2016 ( 37 سال پس از تهاجم نظامی شوروی سابق و 15 سال پس از تهاجم نظامی امریکا به افغانستان)