نعمت الله میرزازاده
(م. آزرم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بزرگ علوی
انور خامه ای
نصرت الله جهانشاهلو 
جلال ریاحی 
فریدون آذرنور 
پرویز اکتشافی 
مرتضی زربخت
نجمی علوی
مهدی همایونی
جعفر محمدی
رضا طاهری
محمود ژندی
شهناز اعلامی
امیر حسین امیر پرویز
فریدون هویدا
راضیه غلام شعبانی
(ابراهیم زاده)
صادق شباویز
 
 
 
 
ابوالحسن ضیاظریفی
حسین نظری
حسن پیروز جو
امیر پیشداد
بازگشت به اول عکسها

آنلاین فیلم گفت و گوها

انجمن ما در سال2007 به این ایده رسیده تا راهِ کارهایی بیابد که زمینه دسترسی به مجموعة فیلم‌های ویدیوئی تاریخ شفاهی موجود خود را فراتر از حضور آن‌ها در کتابخانه و آرشیو چند دانشگاه در اروپا و آمریکا- برای پژوهشگران و علاقمندان فراهم آورد.

با پشت سر گذاشتن حدود سه سال  و نیم و آزمون های گوناگون فنی و متحمل شدن هزینه‌هایی در این زمینه و تا آنجا که ناگزیر به دریافت وام از چند تن دوستان شدیم اما، در عمل موفق نگردیدیم تا این ایده را جامة عمل بپوشانیم. سرانجام، از ژانویه سال  2011 
  توفیق یافته ایم تا این مجموعه حاوی1100 ساعت فیلم گفت و گوهای تاریخ شفاهی را با بهره گیری از آخرین دستاوردهای فنی و کامپیوتری به صورت آنلاین در آورد.


 
احمد شفیعی
 
عطا صفوی

بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها
بزرگ علوی
تولد: 1283 خورشیدی/تهران
درگذشت: 1376 /آلمان

پیشینه فعالیت:
- فعالیت ادبی و مشارکت در محفل ادبی صادق هدایت (1315-1307)
- عضویت در مرکزیت گروه دکتر اِرانی و عضو هیئت تحریریه مجله «دنیا» (1316- 1312)
- زندانی سیاسی: 1320- 1316
-
عضو هیئت مؤسسین حزب توده ایران (7 مهر 1320)
- عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران (منتخب کنگره دوم سال 1327)
- عضو سازمان بین الملل صلح و برنده جایزه بین المللی صلح (1333)
- تحصیلات: پروفسور در ادبیات و استاد دانشگاه هومبولت در جمهوری دمکراتیک آلمان (1350- 1333)
-
مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1369 در جمهوری دمکراتیک آلمان، از سال 1370 تا 1376 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:
آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: از  آذر 1373 تا دی 1374 در 29 جلسه
مدت زمان مصاحبه: 22  ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
  انور خامه ای 
تولد: 1296 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
- تشکل دانشجویی ایران (1316-1314)
- عضو گروه دکتر اِرانی (موسوم به گروه 53 نفر) 1316-1312
- زندانی سیاسی: 1320- 1316
-
عضو هیئت تحریریه نشریه «مردم» و «رهبر»    ارگان مرکزی حزب توده ایران (1324-1321)
- از پایه گذاران و مرکزیت «سازمان کارگران انقلابی ایران» (1327)
- تحصیلات: دکتر در علوم سیاسی
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: ایران / کرج
تاریخ مصاحبه:
1384
مدت زمان مصاحبه: 2 ساعت فیلم ویدیوئی
 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها

جلال ریاحی
تولد: 1295 خورشیدی/ تهران
درگذشت: 1390 /آلمان

پیشینه فعالیت:
-از پایه گذاران تئاتر ایران در اواخر سلطنت رضاشاه (1319)
-هنرپیشه تئاتر و فعالیت در گروه تئاتر نوشین (1332-1323)
-هنرپیشه و کمک کارگردان در جمهوری دمکراتیک آلمان (1355-
1335)
-تحصیلات: فارغ التحصیل اولین دوره مدرسه هنرپیشه گی در تهران (1317)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1369 در جمهوری دمکراتیک آلمان، از سال 13
70 در جمهوری فدرال آلمان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / پوتسدام
تاریخ مصاحبه: 1385
مدت زمان مصاحبه: 2/1 4   ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی
 


نصرت الله جهانشاهلو
تولد: 1296 خورشیدی/ زنجان

پیشینه فعالیت:
-تشکل دانشجویی ایران (1316-131
4)
-عضو گروه دکتر اِرانی (موسوم به گروه 53 نفر) 1
316-1312
-زندانی سیاسی:
1320-1316
-معاون صدر فرقه دمکرات آذربایجان (1325-1324)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (1323)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1325 تا 1354 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1355 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 13
74
مدت زمان مصاحبه: 15  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها

پرویز اکتشافی 
تولد: 1298 خورشیدی/رشت

پیشینه فعالیت:
-سرگرد نیروی هوایی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (شاخه نیروی هوایی)  (1332-1323)
-عضو کمیته مسئولین حزب توده ایران در مسکو  (1352-1350)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده فنی هوایی (1320)، لیسانس حقوق از دانشگاه تهران (1326)  
-مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1354 در اتحاد جماهیر شوروی سابق،
از سال 1355 در جمهوری فدرال آلمان


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه:
18 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

فریدون آذرنور
تولد: 1300 خورشیدی/ تبریز
درگذشت: 1376 خورشیدی/ پاریس
پیشینه فعالیت:
-سرگرد نیروی زمینی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332-1323)
-مشاور و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران (1364-1336)
-عضو مرکزیت حزب دمکراتیک مردم ایران (1378-136
5)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده افسری نیروی زمینی، مهندس مکانیک و ماشین آلات از اتحاد جماهیر شوروی سابق (1341)
-مهاجرت سیاسی: اتحاد جماهیر شوروی سابق (1342-1333)، الجزایر (1357-1343)، فرانسه (1378-1363)

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 1376
مدت زمان مصاحبه: 24 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها

مرتضی زربخت
تولد: 1300 خورشیدی/تهران
درگذشت: 1383 / تهران

پیشینه فعالیت:
-سروان نیروی هوایی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1325-1322)
-معاون نیروی هوائی در فرقه دمکرات آذربایجان (1325-1324)
-عضو گروه زیرزمینی مارکسیستی «اول ماه مه» (1357-1344)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده افسری نیروی زمینی، فارغ التحصیل دوره خلبانی نیروی هوایی ایران (1321)
-زندانی سیاسی: 1329-1326 در عراق و 1338-1330 در ایران

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین

تاریخ مصاحبه: 1375
مدت زمان مصاحبه:
2/1 10 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

نجمی علوی
تولد: 1300 خورشیدی/ تهران
درگذشت: 1387 / لندن

پیشینه فعالیت:
-از پایه گذاران تشکیلات زنان ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه «بیداری ما» ارگان تشکیلات زنان ایران (132
5-1323)
-تحصیلات: دیپلم متوسطه
-مهاجرت سیاسی: از سال 1326 تا 1355 در اتحاد جماهیر شوروی سابق و در انگلستان (1387-1355)زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه: 1383
مدت زمان مصاحبه: 2 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها

مهدی همایونی
تولد: 1300 خورشیدی/تهران
درگذشت: 1391

پیشینه فعالیت:
-سرگرد نیروی زمینی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332-1324)
-از 17 مرداد 1332 حضور در هیت مرکزی کودتاچیان وخبرزسانی از طریق وی به دکتر مصدق نخست وزیر وقت از وقوع کودتا در روز 25 مرداد 1332و خنثی سازی کودتا در آن روز

-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده افسری نیروی زمینی (1321)
-زندانی سیاسی: 1340-1333

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: ایران / تهران
تاریخ مصاحبه: 1384
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت فیلم ویدیوئی


 

جعفر محمدی
تولد: 1301 خورشیدی/تهران
درگذشت: 1389 / آلمان،کلن

پیشینه فعالیت:
-سروان نیروی زمینی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332- 1324)
-تحصیلات: فارغ التحصیل آموزشگاه افسری (1322)
-زندانی سیاسی: 1339-1332
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در جمهوری فدرال آلمانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: 1375
مدت زمان مصاحبه :  4 ساعت و 38 دقیقه فیلم ویدئویی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها

رضا طاهری
تولد: 1302 خورشیدی/ سمنان
درگذشت: 1385 / تهران

پیشینه فعالیت:
-جنبش دهقانی ایران. از مسئولین بخش دهقانی حزب توده ایران در گرمسار (1332-1323)
-امور تعاونی (1362-1358)، (1356-1353)
-تحصیلات: آموزشگاه کشاورزی (1324)
-زندانی سیاسی: 1364-1362زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1381
مدت زمان مصاحبه: 14 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

محمود ژندی
تولد: 1302 خورشیدی/ ملایر
درگذشت: 1385 /تهران

پیشینه فعالیت:
-عضو هیئت تحریریه روزنامه «رهبر» ارگان حزب توده ایران (1324-1323)
-مسئول و صاحب امتیاز نشریة «بسوی آینده» (ارگان غیررسمی حزب توده ایران) (1332-1329)
-تحصیلات: دیپلم متوسطه 
-زندانی سیاسی: 1342-1332زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 13
78
مدت زمان مصاحبه: 9  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

امیر حسین امیر پرویز
تولد: 1302 خورشیدی/ تبریز

پیشینه فعالیت:
-عضو علی البدل کمیته مرکزی حزب ایران (1332- 1330)
-مدیر کل اداره اقتصاد کشاورزی و مجری طرح بررسی مالکیت و زمین داری در کشور و مشارکت همه جانبه در تهیه و تدوین قوانین اصلاحات ارضی (1343-1336)
-بنیانگذار و اولین مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستائی ایرانی (1345-1342)
-مدیر عامل بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی و گسترش مکانیزاسیون کشاورزی کشور (1347-1345)
-معاون فنی و اجرائی وزارت کشاورزی (1352-1347)
-استاندار استان های همدان و کرمانشاه (1352-1352)
-وزیر کشاورزی در دولت شریف امامی و ارتشبد ازهاری (سال 1357)
-سرپرست تشکیلات نهضت مقاومت ملی ایران در لندن و ترکیه (1366)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج (1325) و فارغ التحصیل دوره فوق لیسانس اقتصاد و سیاست کشاورزی از دانشگاهد مینه سوتا در آمریکا (1333)
مهاجرت سیاسی: از سال 1359 در انگلستان
  
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت و 2 دقیقه فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

احمد شفیعی
تولد: 1303 خورشیدی/ تهران
درگذشت: 1389 خورشیدی / برلین (آلمان)

پیشینه فعالیت:
-سازمان جوانان حزب توده ایران در رشت (1328-1322)
-تحصیلات: دکتر بیولوژی از اتحاد جماهیر شوروی سابق
-زندانی سیاسی: در تاجیکستان 1330-1328
-مهاجرت سیاسی: از سال 1328 تا 1353 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1354 تا 1389 در جمهوری فدرال آلمانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین

تاریخ مصاحبه: 1375
مدت زمان مصاحبه:
2/1ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

شهناز اعلامی
تولد: 1303 خورشیدی/ نائین
درگذشت: 1382/ آلمان

پیشینه فعالیت:
-عضو تشکیلات زنان ایران (1332-1325)
-عضو کمیته اجرائی حقوق زنان ایران در سازمان ملل متحد (1357-1342)
-تحصیلات: دکتر در ادبیات فارسی از دانشگاه هومبولت در جمهوری دمکراتیک آلمان
(1350) 
-مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1357 در جمهوری دمکراتیک آلمان، از سال 1358 تا 1382 در جمهوری فدرال آلمان
-زندانی سیاسی: 25-1324
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1375
مدت زمان مصاحبه: 6 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

فریدون هویدا
تولد: 1303 خورشیدی/ تهران
درگذشت: 1385/آمریکا

پیشینه فعالیت:
-محفل روشنفکری صادق هدایت (1323-1322)
در حوزه نقد فیلم و ادبیات
(1348-1341)
-معاون وزیر امور خارجه ایران و سفیر ایران در سازمان ملل متحد (1357-1349)
-تحصیلات: دکترا در حقوق بین الملل از فرانسه
-مهاجرت سیاسی: از سال 1357 تا 1385 در ایالات متحده آمریکا


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آمریکا / ویرجینیا
تاریخ مصاحبه:
1385
مدت زمان مصاحبه: 4 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

صادق شباویز
تولد: 1304 خورشیدی/ تهران


پیشینه فعالیت:
-هنرپیشه تئاتر (گروه نوشین)؛ (1332-1323)
- هنرپیشه تئاتر در جمهوری دمکراتیک آلمان (1378-1360)
-تحصیلات: فارغ التحصیل آکادمی تئاتر آلمان شرقی  
-زندانی سیاسی: 1327
-مهاجرت سیاسی: از سال 1332 تا 1369 در جمهوری دمکراتیک آلمان، از سال 1370 تا 1389در جمهوری فدرال آلمان


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1375
مدت زمان مصاحبه:
  6  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

راضیه غلام شعبانی (ابراهیم زاده)
تولد: 1304 خورشیدی/ تبریز

پیشینه فعالیت:
-مسئول شاخه زنان اتحادیه کارگری و سندیکایی ایران (1324- 1322)
-جنبش زنان ایران در خارج کشور از سال 1373
-تحصیلات: لیسانس ادبیات فارسی (از دانشگاه تاجیکستان)
-زندانی سیاسی: 1332-1326
-مهاجرت سیاسی: از سال 1334 تا 1357 در اتحاد جماهیر شوروی سابق،  از سال 1370 در جمهوری فدرال آلمانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1386
مدت زمان مصاحبه:
2/1 17  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

ابوالحسن ضیاظریفی
تولد: 1305 خورشیدی/ لاهیجان
درگذشت: 1389 خورشیدی/ آمریکا
(لوس آنجلس)
پیشینه فعالیت:
-دبیر سازمان دانشجویان ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجو (1
331-1329)
-تحصیلات: دکتر داروسازی و علوم آزمایشگاهی (از دانشگاه تهران و انگلستان)

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: ایران / تهران
تاریخ مصاحبه: 1385
مدت زمان مصاحبه:
2/1ساعت فیلم ویدیوئی

 
بازگشت به  عکسها

عباسعلی خانباغی
تولد: 1307 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-افسر شهربانی و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332-1330)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده افسری شهربانی
(1330) و فارغ التحصیل دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (1332)
-زندانی سیاسی: 1334 - 1333

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1379
مدت زمان مصاحبه: 4 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

حسین گلسرخی
تولد: 1308 خورشیدی/تهران

پیشینه فعالیت:
-ستوان دوّم و عضو سازمان افسری حزب توده ایران (1332-1330)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده افسری نیروی زمینی (1331)، فوق لیسانس علوم اجتماعی از فرانسه
-مدیر کل سازمان امور عمران و نوسازی روستاهای کشور
-زندانی سیاسی: 1336-133
3
-مهاجرت سیاسی: از سال 1364 در ایالات متحده آمریکازبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آمریکا / واشنگتن
تاریخ مصاحبه: 138
7
مدت زمان مصاحبه: 2/1 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه
نام های مصاحبه شوندگان همراه با عکسهای آنان به ترتیب سن تنظیم شده اند. پیشینه فعالیت های مصاحبه شوندگان بعد از آخرین عکس این صفحه  از نظرتان می گذرد.
همچنین
می توانید با یک بار کلیک بر روی هر عکس به پیشینه فعالیت های مصاحبه شوندگان هدایت شوید.
 
باقر مؤمنی
 
احمد جلیلی
 
 
 
 
 
منوچهر ثابتیان
حسین گلسرخی
عباسعلی خانباغی
رضا مرزبان
رحیم احمدی
 
 
 
 
 
 
پروین دخت لیاقت روش
لُعبت والا
اکبر اعتماد
جمشید بهنام
صادق محمودی
محمد تقی برومند
 
 
 
 
 
 
ناصر پاکدامن 
ابوالحسن بنی صدر
مهدی خان باباتهرانی
محمد سَطوَت
آذر جوانشیر (معتقدی)
مهدی ممکن
 
 
 
 
 
 
محمود راسخ
ویدا حاجبی
علی گوشه
هوشنگ سیاح پور
حسن ماسالی
عباس عاقلی زاده
 
 
 
 
 
 
میهن قریشی (جزنی)
اصغر شیرازی
فریدون تنکابنی
اسماعیل خویی
داریوش آشوری
 
 
 
 
 
 
مجید زربخش
یدالله معظمی گودرزی
کاظم ایزدی
عبدالکریم لاهیجی
فردوس جمشیدی رودباری
فریبرز بقائی
 
 
 
 
 
 
محمد برقعی
رضا قاسمی
سعید رهنما
محسن مسرت
احمد طهماسبی
کامبیز روستا
 
 
 
 
 
 
مهران براتی
بهروز حقی
محمود روغنی
فرهاد فرجاد
نقی حمیدیان
بیژن افتخاری
 
 
 
 
 
 
عباس مظاهری
هایده مقیثی
اکبر به کلام
مصطفی مدنی
جمشید طاهری پور
احمد کریمی حکاک
 
 
 
 
 
 
عاطفه گرگین
حسن شریعتمداری
بهزاد کریمی
کاظم کردوانی
غلامرضا دادنهال 
حمید شوکت
 
مرضیه شفیعی
 
 
حسن یوسفی اشکوری
علئ محمد ستاری
 
 
 
 
حشمت رئیسی
قربانعلی عبدالرحیم پور
پرویز دستمالچی
طهماسب وزیری
 
 
شاهسوندی، سعید
محمد مصری 
 
 
 
 
پرویز نویدی
محمد اعظمی
مهدی فتاپور
یوسف کُر
 
 
بهرام بیگدلی
منیره برادران
 
 
افسر ستاری
علی اصغر سلیمی
 
احمد احقری
 
 
ناهید قاجار
مهرداد درویش پور
بازگشت به  عکسها

احمد جلیلی
تولد: 1304 خورشیدی/ ترکمنستان


پیشینه فعالیت:
-
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه: دسامبر 2014
مدت زمان مصاحبه:
xxxx  ساعت فیلم ویدیوئی

 
بازگشت به  عکسها

باقر مؤمنی
تولد: 1305 خورشیدی/ کرمانشاه

پیشینه فعالیت:
-از مسئولین تشکیلات حزب توده ایران در کرمانشاه (1324-1322)
-فعالیت در شاخه دهقانی حزب توده ایران (1332-1325)
-از مسئولین کمیته غیرعلنی حزب توده ایران بعد از کودتای 28 مرداد (1334-1332)
-از پایه گذاران گروه مارکسیستی «اول ماه مه» (1357-1343)
-عضو کانون نویسندگان ایران (58-134
7)
-تحصیلات: دکترای تاریخ از فرانسه
-زندانی سیاسی: 1336-
1334
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در فرانسه
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین و فرانسه/ پاریس
تاریخ مصاحبه: 1384
مدت زمان مصاحبه: 11 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

حسین نظری
تولد: 1305 خورشیدی/ رشت

پیشینه فعالیت:
-تشکل دانشجویی ایران (1330-1327)
-فعالیت در شاخه کارگری و سندیکایی (1332- 1330)
فعالیت در سندیکای بین المللی کارگری در فرانسه از سال 1335
تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران (1330)
- مهاجرت سیاسی: از سال 1333 در فرانسه
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / هانور
تاریخ مصاحبه: 1380
مدت زمان مصاحبه: 12 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها

حسن پیروزجو
تولد:  1305 خورشیدی/  تهران

پیشینه فعالیت:
-گروه کروژوک ها (1328)
-
فعالیت در جریان «پروسه» (1347-1340)
-
تحصیلات: دکترای تاریخ دانشگاه پاریس 1357
-زندانی سیاسی: 1331-1329
-مهاجرت سیاسی: از سال 1360 در فرانسه
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 1377مهر
مدت زمان مصاحبه:
4.5 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

عطا صفوی
تولد: 1305 خورشیدی/ ساری
درگذشت : خرداد 1391

پیشینه فعالیت:
-سازمان جوانان حزب توده ایران (1327- 1324)
-تحصیلات: پزشک، جراح اورلوژی از جمهوری تاجیکستان
-زندانی سیاسی: از 1328 تا 1330 در زندان جمهوری ترکمنستان، از سال 1330 تا 1337 در اردوگاه کار اجباری در سیبری
-مهاجرت سیاسی: از سال 1328 تا 1370 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1386 در کانادا


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: کانادا / تورونتو
تاریخ مصاحبه: 13
87
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها

رضا مرزبان
تولد: 1307 خورشیدی / مشهد 
درگذشت: دی ماه 1392 / پاریس

پیشینه فعالیت:
از پایه گذاران و فعالان «هماد آزادگان» در مشهد (1324-1323)
-فعالیت در روزنامه «آفتاب شرق» و به طور عمده در مطبوعات علنی چپ (1332-1326)
-زندانی سیاسی (1334-1332)
-عضو هیئت تحریریه روزنامه کیهان (1337-1335)
-عضو هیئت تحریریه و سپس سردبیر روزنامه «پیغام امروز» (1358-1338)
-دو دوره مدیر سندیکای نویسندگان و روزنامه نگاران مطبوعات ایران در دهه 1340 و 1350 خورشیدی
-استاد روزنامه نگاری در دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات در تهران
 
-
مهاجرت سیاسی  از سال 1362 در فرانسه

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 1 ساعت و 44 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

منوچهر ثابتیان
تولد: 1307 خورشیدی/ تهران
درگذشت: ماه مه 2013 /لندن

پیشینه فعالیت:
-از پایه گذاران جنبش دانشجویی ایران در اروپا، و از فعالان کنفدراسیون دانشجویان ایران در اروپا (1340-1336)
-عضو هیئت مسئولین انجمن قلم ایران در تبعید (1388-1383)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده پزشکی از انگلستان، جراح اورولوژی  (1336)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1342 در انگلستان


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه: 1384
مدت زمان مصاحبه: 15
ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

رحیم احمدی
تولد: 1308 / ساری
درگذشت : خرداد  1394
پیشینه فعالیت:

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / بتراب
تاریخ مصاحبه: بهمن 1392
مدت زمان مصاحبه:  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

امیر پیشداد
تولد: 1309 / تهران

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی ایران (1332-1330)
-حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) 1332-1330
-عضوی هیئت تحریریه ماهنامه دانشجو (1332-1330)
-سردبیر نشریه علم و زندگی (1332-1331)
-عضو هیئت اجرائیه اتحاد دانشجویان ایرانی در فرانسه (1340-1336)
-از پایه گذاران و مرکزیت جامعه سوسیالیست های ایرانی در اروپا (1359-1341)
-سردبیر ماهنامه سوسیالیست (1351-1342)
-از پایه گذاران و فعالان جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس (1357-1352)
-از پایه گذاران و فعال در سازمان جمهوریخواهان ملی ایران (1363-1
361)
-تحصیلات: دکتر (پزشک متخصص) از فرانسه
-مهاجرت سیاسی: از سال 1333 در فرانسه

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / لوشنه
تاریخ مصاحبه: 1389
مدت زمان مصاحبه: 7 
ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

پروین دخت لیاقت روش
تولد: 1309 خورشیدی/ تهران


پیشینه فعالیت:
-سازمان جوانان حزب توده ایران
(1332-1329)
-تحصیلات: لیسانس علوم زیست شناسی

-معلم مدرسه 1332-1323 و دبیر دبیرستان 1357-1339
-زندانی سیاسی: 1334-1332
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1382
مدت زمان مصاحبه:
3 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

لُعبت والا  
تولد: 1309 خورشیدی/ تهران


پیشینه فعالیت:
-سردبیر هفته نامه تهران مصور (1342-1340)
-فعالیت ادبی در وزارت فرهنگ و هنر (1357-1341)
تحصیلات: لیسانس روزنامه نگاری (ایران و استرالیا) 1360-1364
مهاجرت  سیاسی: از  سال 1358 در استرالیا و انگلستان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:
انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه:نوامبر2011
مدت زمان مصاحبه: 8 ساعت  فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

جمشید بهنام
تولد: 1309 خورشیدی/ ترکیه- اسلامبول

پیشینه فعالیت:
-پایه گذار و اولین رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1350)
-معاون دانشگاه تهران (1353)
-پایه گذار و رئیس دانشگاه فارابی (1355)
-معاون دبیر کل شورای بین المللی علوم اجتماعی (1358)
-پروفسور دانشگاه سوربن (Rene Descart)، 1350-1347، 1362-1360
-کارمند یونسکو (1371-1361)
-تحصیلات: دکترای دولتی جامعه شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه (1337)

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 138
8
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

اکبر اعتماد
تولد: 1309 خورشیدی/ همدان

پیشینه فعالیت:
-سازمان دانش آموزان حزب توده ایران (1331-1329)
-رئیس بخش حفاظت راکتورها در انستیتو فدرال تحقیقات راکتور در Wuerenlingen در سوئیس (1342)
-مشاور طرح ساختمان راکتور اتمی در دانشگاه تهران (1345-1344)
-معاون علمی و تحقیقاتی وزارت علوم و آموزش عالی (1348-1347)
-رئیس دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، (1353-1351)
-رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (1357-1353)
-کارشناس و مدیر مؤسسه ""Energium لوکزامبورگ و پاریس (1368-1362)
-تحصیلات: دکتر فیزیک هسته ای از دانشگاه لوزان، سوئیس (1342)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1358 در فرانسهزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 138
8
مدت زمان مصاحبه: 13 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

محمد تقی برومند
تولد: 1311 خورشیدی/ بابل  

پیشینه فعالیت:
--مسئول سازمان دانش آموزان حزب توده ایران در شاهی و بابل 1332 - 1330
-عضو کانون نویسندگان ایران 1358 - 1356 
-عضو هیئت اجرایی اتحاد دموکراتیک مردم ایران 1358- 1356
-سر دبیر هفته نامه «اتحاد مردم» 1360 -1358
-عضو هیئت اجرایی شورای نویسندگان و هنرمندان ایران 1361- 1359
-عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران 1367- 1365
-سر دبیر رادیو زحمتکشان ایران «ارگان مشترک رادیویی حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق (اکثریت)»
-گسست از حزب توده ایران 1368
-ترجمه و پژوهش بیش از 26 اثر و صدها مقاله از 1346- 1391
-مهاجرت سیاسی از آذرماه 1362 به افغانستان و سپس جمهوری فدرال آلمان در سال 1368
-تحصیل : لیسانس رشته حقوق دانشگاه تهران 1346


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه:1391
مدت زمان مصاحبه: 
مصاحبه کننده: حمید احمدی


 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها

صادق محمودی
تولد: 1309  خورشیدی/  طالقان

پیشینه فعالیت:

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 2014
مدت زمان مصاحبه: 5 ساعت و 7 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

محمد سَطوَت
تولد: 1311 خورشیدی/ تهران


پیشینه فعالیت:
-کارگر چاپخانه 1332-1325
-فعالیت در جنبش کارگران ایران (چاپخانه) 1332-1328
-فعالیت در چاپخانه زیرزمینی حزب توده ایران (1333-1332)
تحصیلات: مهندس زمین شناسی از دانشگاه تهران (1337)
مهاجرت  سیاسی: از سال 1363 در کانادا
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:
آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه:1390
مدت زمان مصاحبه: 5  ساعت و 17 دقیقه فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی


 

ناصر پاکدامن
تولد: 1311  خورشیدی/  تهران

پیشینه فعالیت:
-همکاری با مجله علم و زندگی
-سازمان ملی دانشگاه‌های ایران
-جامعه سوسیالیست های ایران در اروپا
-دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (1360-1347)
-
جبهه دمکراتیک ملی ایران (1358)
-
شورای ملی مقاومت (1363-1360)
-
پایه گذار و مسئول نشریه «چشم انداز» در خارج کشور
-استاد اقتصاد در پاریس (1367-1366)
-
تحصیلات: دکتر در اقتصاد از دانشگاه سوربن پاریس
-عضو آکادمی نویسندگان ایران


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 5 ساعت و 7 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

ابوالحسن بنی صدر
تولد: 1312 خورشیدی/ همدان

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی ایران و نهضت مقاومت (1340-133
3)
-
جنبش اسلامی از سال 1342
- عضو هیئت دبیران کنفدراسیون دانشجویان ایران، منتخب کنگره چهارم، دی ماه 1343
- جبهه ملی ایران (در ایران و جبهه ملی سوّم در اروپا) 1344-1339
-وزیر دارایی و وزیر امور خارجه ایران بعد از انقلاب (1358)
- اولین رئیس جمهوری ایران (از بهمن 1358 تا خرداد 1360)
- تحصیلات: دکتر در اقتصاد (فرانسه)
- زندانی سیاسی: 1342
-مهاجرت سیاسی: از مرداد 1360 در فرانسهزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / ورسای
تاریخ مصاحبه: 1379
مدت زمان مصاحبه: 18
ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
 

مهدی ممکن
تولد: 1312 خورشیدی/مشهد
پیشینه فعالیت:
-کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد از نیمه دوم
دهه 1320 شمسی
-عضو حزب مردم ایران (1330-1329)
-فعال در نهضت مقاومت ملی (1336-1332)
-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران (1337-1332)
-از  پایه گذاران انجمن اسلامی پزشکان (1338-1337)
-هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران (د رابطه با خویشاوندی و یاری به یکی از فعالان مبارز در آن سازمان «فاطمه امینی» در سال 1353 بازداشت و پائیز سال 1357 زندانی سیاسی)
-یکی از اعضای پنج نفری کمیته تنظیم اعتصابات ایام جنبش سرتاسری در ایران تا انقلاب 22 بهمن 1357
-معاون وزیر ارشاد (1358-1357)
-مشاور رئیس جمهوری وقت ابوالحسن بنی صدر (از سال 1359 تا خرداد  1360)
-فعالیت شورای ملی مقاومت (اواخر سال 1360 تا سال 1370)
-فعالیت در طیف ملی - مذهبی (نزدیک به خط مهندس عزت اله سحابی از نهضت آزادی ایران) از سال 1371
-تحصیلات: دکتر داروساز و دوره تخصصی از  دانشگاه تهران  1337 و 1340
مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در فرانسه

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه:ماه مه 2013

مدت زمان مصاحبه: 3  ساعت و 50 دقیقه  فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها

مهدی خان باباتهرانی
تولد: 1313 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-سازمان جوانان حزب توده ایران (1332-1330)
-جنبش دانشجویی ایران در خارج کشور
. از مؤسسین نشریه «باختر امروز» در مونیخ در سال 1339
-مرکزیت سازمان انقلابی حزب توده ایران
(1349-1345)
-مرکزیت سازمان اتحاد چپ (1360-1357)
-نماینده شورای متحد چپ برای دمکراسی در شورای ملی مقاومت (1363-1361)
-از پایه گذاران اتجاد جمهوریخواهان
(1383)
-تحصیلات: دانشگاه (ناتمام)
-زندانی سیاسی: 1332 در ایران، 1344 در آلمان 
-مهاجرت سیاسی: از سال 1360 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان
/ برلین و فرانکفورت
تاریخ مصاحبه: 1377-1375
مدت زمان مصاحبه: 22
ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

آذر جوانشیر (معتقدی)
همسردبیر دوم حزب توده ایران  
تولد: 1314 خورشیدی/بابل

پیشینه فعالیت:
-
جنبش زنان (تشکیلات دمکراتیک زنان ایران) (1332-1329)
-
تحصیلات: مهندس ساختمان (از اتحاد جماهیر شوروی سابق)، 1352
-
زندانی سیاسی: 1364-1363
-
مهاجرت سیاسی: از سال 1333 تا 1357 در اتحاد جماهیر شوروی سابق و جمهوری بلغارستان، در جمهوری فدرال آلمان از سال 1367


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1384
مدت زمان مصاحبه: 14
ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

ویدا حاجبی
تولد:  1314 خورشیدی/  تهران

پیشینه فعالیت:
پیشینه فعالیت:
-فعال سیاسی در ونزوئلا در رابطه با جنبش چریکی ونزوئلا (1340)
-پژوهش در مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی (1350-1348)
-عضو هیئت تحریریه نشریه «کار» ارگان سازمان چریک های فدای خلق (1358)
-از فعالان جریان انشعابی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تحت نام جناح چپ سازمان یاد شده
-عضو هیئت تحریریه نشریه آغاز نو (1371-1365)
-زندانی سیاسی: 1357-1351
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در فرانسهزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013

مدت زمان مصاحبه: 4  ساعت و 17 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


 

محمود راسخ
تولد: 1314 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی ایران در آمریکا (1340-1336)
-کنفدراسیون دانشجویی ایران (عضو هیئت دبیران کنفدراسیون، منتخب کنگره سوم دیماه 1342 و کنگره هفتم دیماه 1346)
-از پایه گذاران گروه کارگر (1353)
-از پایه گذاران جنبش مستقل کارگری (1361-1358)
-از پایه گذاران و عضو مرکزی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران از سال 1373
-تحصیلات: فوق لیسانس در علوم ریاضیات (از آمریکا)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در جمهوری فدرال آلمان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / فرانکفورت
تاریخ مصاحبه: 137
4
مدت زمان مصاحبه: 10  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

حسن ماسالی
تولد: 1314 خورشیدی/ ماسال - طالش

پیشینه فعالیت:زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
اریخ مصاحبه : سپتامبر 2013
مدت زمان مصاحبه: 4  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

علی گوشه
تولد: 1314 خورشیدی/تهران

پیشینه فعالیت:
-از پایه گذاران اتحادیه دانشجویان و محصلین ایرانی مقیم وین در سال 1339 شمسی
-از  پایه گذاران فدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی مقیم اتریش در سال 1340 شمسی
-از پایه گذاران کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی خارج از کشور در کنگره لندن 1961
-از پایه گذاران جبهه ملی ایران در اروپا (کنگره ویسبادن) و عضو شورای عالی جبهه ملی ایران در اروپا در سال 1341 شمسی
-از پایه گذاران جمهوری خواهان ملی در اروپا و عضو شورای عالی جمهوری خواهان ملی در اروپا (1372-1362)
-عضو هیئت تحریریه ماهنامه جمهوری خواهان ملی ایران (1372-1365)
-دبیر گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر از سال 1388
-تحصیل: پزشک جراح سوانح از دانشگاه وین در سال 1349

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: اتریش  / وین
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013

مدت زمان مصاحبه: 3  ساعت و 59 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها

عباس عاقلی زاده
   
تولد: 1315 خورشیدی/


پیشینه فعالیت:

-مسئول بخش دانش آموزی حزی زحمتکشان ایران (نیروی سوم) 1332-1331
-فعالیت در نهضت مقاومت ملی (1337-1333)
عضو کمیته مرکزی جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران (134
1-1340)
-دانشجوی اخراجی دانشکده حقوق دانشگاه تهران (1338)
-هفده بار زندان از سال 1332 تا 1357
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در جمهوری فدرال آلمانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:
آلمان /
تاریخ مصاحبه
:مارس 2012
مدت زمان مصاحبه:
12 ساعت و 30 دقیفه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

هوشنگ سیاح پور
تولد:  1315 خورشیدی/تهران 

پیشینه فعالیت:
-عضویت در حزب زحمتکشان ملت ایران و بعد، عضو حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) 1332-1329
-عضو جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران (1337-1335)
-از پایه گذاران جمهوری خواهان ملی ایران و فعالیت در این تشکل (1372-1362)
-عضو هیئت تحریریه ماهنامه جمهوری خواهان ملی ایران (1372-1365)
-تحصیلات: دوره روزنامه نگاری در دانشکده حقوق دانشگاه تهران؛ پزشک متخصص بیهوشی از دانشگاه تهران در سال 1350
-زندان: 1332 و 1341
مهاجرت سیاسی: از سال 1358 در اتریش  


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: اتریش  / وین
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013

مدت زمان مصاحبه:  5 ساعت و 32 دقیقه
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

میهن قریشی (جزنی)
تولد: 1316 خورشیدی/ گرگان

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی در دانشگاه تهران (1341-1339)
-از مؤسسین اتحادیه ملی زنان ایران (1357)
-جنبش زنان ایران در خارج کشور از سال 1362
-فعال در کمیته ضد جنگ و ضد ترور از سال 1362
-تحصیلات: لیسانس فلسفه و علوم اجتماعی از  دانشگاه تهران (1341)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در فرانسه 

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 138
8
مدت زمان مصاحبه: 4  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

اصغر شیرازی
تولد: 1316 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
- حزب زحمتکشان ملت ایران (1332-1331)
-از پایه گذاران کنفدراسیون دانشجویان ایران در اروپا (1339)
-عضو جامعه سوسیالیست های ایرانی در اروپا (1341- 1340)
- عضو هیئت اجرائی شورای متحد چپ و مسئول انتشار نشریه پیام آزادی
( 1364- 1362)
- فعالیت در شورای ملی مقاومت (در رابطه با فعالیت در شورای متحده چپ برای دمکراسی)
-عضو پژوهشگر موسسه اسلام شناسی دانشگاه آزاد برلین ( 1364-1362)
-
عضو پژوهشگر کارگاه سیاست در خاورمیانه دانشگاه آزاد برلین ( 1374-1365)
-
عضو پژوهشگر موسسه شناخت اسلام در کشورهای غیر عربی دانشگاه همبولت برلین و کارگاه سیاست خاورمیانه دانشگاه آزاد برلین (1378-1375)
-
تحصیلات: دکترای جامعه شناسی از دانشگاه آزاد در برلین (1354)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در آلمان فدرال
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان
تاریخ مصاحبه: بهمن 1390 -  دی 91
مدت زمان مصاحبه: 11 ساعت و5 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

فریدون تنکابنی 
تولد: 1316 خورشیدی /  تهران

پیشینه فعالیت:
-عضو هیئت مؤسسان کانون نویسندگان ایران (1346)
-
عضو هیئت اجرائیه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران (1362-1358)
-
فعالیت و همکاری قلمی در جمعیت «اتحاد دمکراتیک مردم ایران» (1362-1358)
-
تحصیلات: لیسانس ادبیات از  دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1338)
-
زندانی سیاسی: 1349، 1355 - 1352زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2012
مدت زمان مصاحبه:
4  ساعت و 40 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی
 
بازگشت به  عکسها

داریوش آشوری
تولد: 1317 خورشیدی /  تهران

پیشینه فعالیت:
پیشینه فعالیت:
-سازمان جوانان حزب توده ایران (1334-1329)
-حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) 1344-1326
-از نویسندگان و عضو هیئت تحریریه مجله علم و زندگی (1344-1341)
-عضو کمیته مرکزی و هیئت اجرائی جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران (1344-1341)
-عضو هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران و عضو منتخب اولین هیئت دبیران کانون در سال 1346
-مدرس فلسفه سیاسی و جامعه شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده هنرهای زیبا تهران
تحصیلات: فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران و دوره نیمه کاره دکترای علوم سیاسی  دانشگاه تهران 1344


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013

مدت زمان مصاحبه: حدود 3 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

اسماعیل خویی
تولد: 1317 خورشیدی/ مشهد

پیشینه فعالیت:
-عضو هیئت مؤسسین کانون نویسندگان ایران (134
7)
-عضو هیئت اجرائیه کانون نویسندگان ایران (1358)
-تحصیلات: دکترای فلسفه (انگلستان)، استاد دانشگاه تربیت معلم (1352-1346)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1360 در انگلستان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه: 138
7
مدت زمان مصاحبه: 17  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
 
بازگشت به  عکسها

نعمت میرزازاده (م. آزرم)
تولد: 1317 خورشیدی / مشهد 

پیشینه فعالیت:
-سردبیر  نشریه خراسان ادبی و جمعه نامه در مشهد
(1344-1339)
-
سردبیر ماهنامه ادبی هیرمند در مشهد (1349-1346)
-عضو هیئت مؤسسین کانون نویسندگان ایران (1347)
-عضو بخش جامعه شناسی شهری در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (1350-1349)
-زندانی سیاسی: از خرداد 1350 تا مهر 1351 در مشهد و از آذر 1352 تا مرداد 1353 و از آبان تا آذر 1357 در تهران
-عضو هیئت علمی و پژوهشگر ارشد در بنیاد شاهنامه فردوسی (1355-1351)
-
سر ویراستار و دبیر بخش ادبیات در شرکت دولتی «نشر نون» (1358-1357)
-استاد دانشگاه هنر و دانشگاه ملی ایران (1360-1358)
-عضو جانشین هئیت دبیران کانون نویسندگان ایران (1358)
-عضو هیئت مؤسسین کانون نویسندگان ایران در تبعید (1361) و دبیر کانون در ادوار گوناگون در تبعید
-پرزیدنت انجمن قلم در تبعید (1388)
-تحصیلات: دانش آموخته مردم شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه پاریس (1375)
-مهاجرت سیاسی از سال 1360 در فرانسه
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: 1388
مدت زمان مصاحبه: 19  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

یدالله معظمی گودرزی
تولد: 1317 خورشیدی/ بروجرد

پیشینه فعالیت:
-دانشجوی دانشگاه پلیس و ترک از ادامه تحصیل در آن دانشگاه (1336-1335)
-فعالیت با نشریه نامه پارسی ارگان جنبش دانشجویان ایران خارج کشور
(1342-1340)
-پایه گذار انجمن پزشکی ایرانیان در برلین (1360)
-عضو هیئت اجرائیه انجمن پزشکان ایرانی در آلمان (1366-1360)
-عضو جامعه بین المللی جراحان (از سال 1380)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه فرانکفورت (1347) و اخذ عنوان پروفسوری در جراحی (1366)
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1388
مدت زمان مصاحبه: 10  ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

کاظم ایزدی
تولد: 1315 خورشیدی/نور - مازندران
پیشینه فعالیت:
-دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تولوز فرانسه
در سال ۱۳۵۰

-
همکار کارشناسان یونسکو در طرح سواد آموزی حرفه ای و مسئول فنی گروه ارزشیابی طرح سواد آموزی بزرگسالان در۱۳۵۰تا۱۳۵٢
- استخدام به سمت استادیاردر رشتۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران۱۳۵۱
- سرپرست امور آموزشی دانشکدۀ
تازه تأسیس علوم اجتماعی وسپس معاون دانشکدۀ در دو مرحله از۱۳۵۱تا۱۳۵۴و درسال۱۳۵۷ 
-
استاد مدعو دانشگاه شیکاگو - مرکز مطالعات آموزش  تطبیقی از ۱۳۵۴تا۱۳۵۵
-
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران از بدو تأسیس دانشکدۀ علوم اجتماعی در سال ۱۳۵۱تا۱۳٦۴
وسرپرست بخش تحقیقات شهری مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماهی دانشگاه تهران۱۳۵۳تا۱۳٦۴
-
مدیر مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات اجتماعی از ۱۳۵۷ تا۱۳۵٩  
-
مدیر فنی پروژه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی استان همدان از ۱۳٦۷تا۱۳۷۵
-
مدیر فنی واجرائی طرح ملی گاز رسانی به روستاهای کل کشوراز۱۳٦۸تا۱۳۷۰
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه  / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 3  ساعت و 22 دقیقه فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

فردوس جمشیدی رودباری
تولد: 1318 خورشیدی/
شیرگاه

پیشینه فعالیت:
-جنبش چریکهای فدایی ایران (1353-1350)
-عضو مرکزیت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، 1369-1363
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (1350)
-زندانی سیاسی: 57-1353
-مهاجرت سیاسی:   در جمهوری فدرال آلمان از سال 1370
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: 137
4
مدت زمان مصاحبه: 2/1 7   ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

عبدالکریم لاهیجی  
تولد: 1319 خورشیدی/  تهران

پیشینه فعالیت:
-عضو هیئت مؤسسین جمعیت حقوق دانان ایران (1344-1339)
-
از پایه گذاران و فعال در دفاع از آزادی (1356)
-
عضو هیئت مؤسسین وکلای پیشرو
-از اعضای تدوین اولین طرح قانون اساسی پس از انقلاب (1358)
-
عضو فدراسیون جامعه های حقوق بشر (1365)
-
نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر از سال 1373
-رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از ماه مه 2013

-تحصیلات: دکتر در حقوق
-مهاجرت سیاسی از سال 1361 در فرانسه


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه آپریل 2013

مدت زمان مصاحبه: 6 ساعت و 50 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه
 

فریبرز بقائی
تولد: 1319 خورشیدی/ تهران
درگذشت: 2010 / آلمان

پیشینه فعالیت:
-
جنبش دانشجویی آلمان(1348-1341)
-
فعالیت در حزب توده ایران (1360-1342)
-
منتخب پلنوم هفدهم (فروردین 1360)
-
زندانی سیاسی (1373-1360)
-
تحصیلات: پزشک متخصص زنان از دانشگاه فرانکفورت/ آلمان (1346)
-
مهاجرت سیاسی: از سال 1373تا 1389 در جمهوری فدرال آلمان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / ووپرتال و فرانکفورت
تاریخ مصاحبه: 1379
مدت زمان مصاحبه: 29  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی


بازگشت به  عکسها

مجید زربخش
تولد: 1319 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
- عضو سازمان جوانان حزب توده ایران (1332-1330)
-عضو هیئت دبیران کنفدراسیون دانشجویان ایران منتخب کنگره نهم، دی ماه 1347 و کنگره 12 ، اسفند 1349
-
عضو مرکزیت سازمان انقلابی حزب توده ایران (موسوم به سازمان انقلابی) و از پایه گذاران " جریان  کادرها " (1353-1344)
-از پایه گذاران " اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر" (1357-1354)
-
از پایه گذاران و عضو مرکزیت حزب رنجبران ایران
-از پایه گذاران و عضو مرکزیت شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران از سال 1373
-تحصیلات: دانشگاه (ناتمام)
-زندانی سیاسی : 1332
-مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / فرانکفورت
تاریخ مصاحبه: 137
4
مدت زمان مصاحبه: 17  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

کامبیز روستا
تولد: 1319 خورشیدی/تهران
درگذشت: 1388 خورشیدی/ برلین (آلمان)

پیشینه فعالیت:
-کنفدراسیون دانشجویان ایران
(1350-1343) عضو هیئت دبیران کنفدراسیون، کنگره پانزدهم، دیماه 1352
-عضو مرکزیت سازمان جبهه ملی ایران در خاورمیانه
پیرو مشی مسلحانه (54-1351)
-عضو مرکزیت شورای متحد چپ برای دموکراسی

-فعالیت در شورای ملی مقاومت (در رابطه با فعالیت در جنبش چپ برای دمکراسی) 1363-1361
-تحصیلات: دکتر در علوم سیاسی
-مهاجرت سیاسی: جمهوری فدرال آلمان (1388-1361)زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 137
4
مدت زمان مصاحبه: 2/1 8   ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

  رضا قاسمی
 
تولد: 1320 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-سفیر ایران در کویت (1357-1355)
تحصیلات: دکترای حقوق از  دانشگاه تهران (1339)
مهاجرت  سیاسی: از سال 1358 در انگلستانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه:  نوامبر 2011
مدت زمان مصاحبه: 5 ساعت و 44 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

محمد برقعی
تولد: 1321 خورشیدی/ قم

پیشینه فعالیت:
-تشکل دانشجویی ایران (1344-1340)
-جنبش اسلامی (1362-1356)
-عضو هیئت مؤسسین و مرکزیت اتحاد جمهوریخواهان از سال 1383
-تحصیلات: دکتر در مردم شناسی از دانشگاه منچستر
(1361)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1363 در ایالات متحده آمریکا
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آمریکا
/ واشنگتن
تاریخ مصاحبه: 1386
مدت زمان مصاحبه:
2/1 12  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

سعید رهنما
تولد: 1321 خورشیدی/ شیراز

پیشینه فعالیت:
-مدرس و پژوهشگر در انستیتو مدیریت صنعتی، ایران (1359-1349)
-از پایه گذاران اتحادیۀ شورای سازمان گسترش (1362-1358)
-سازمان فدائیان خلق ایران (1359-1358)
-پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه یورک، کانادا (از سال 1383)
-تحصیلات: دکتر در علوم سیاسی، دانشگاه کوئینز، کانادا (1376)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در کانادازبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / هانور
تاریخ مصاحبه: 1388
مدت زمان مصاحبه:
2/1  2 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها

محسن مسرت
تولد: 1321 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-کنفدراسیون دانشجویان ایران و فعالیت در جبهه ملی ایران در ایران و اروپا (1352-1341)
-از پایه گذاران «گروه کارگر» 1353
-از پایه گذاران کنگره بین المللی صلح
(1384)
-تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی معدن و دکتر در علوم سیاسی، پروفسور و استاد علوم سیاسی در دانشگاه  اُزنابروک در آلمان (1388-1373)


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه:
2/1ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

احمد طهماسبی
تولد: 1320 خورشیدی/ قم 

پیشینه فعالیت:
-کنفدراسیون دانشجویان ایران (1354-1342)
-فعالیت در جبهه ملی ایران خارج کشور (1352-1342)
-از پایه گذاران گروه کارگر (1353)
-عضو هیئت مؤسسین و مرکزیت جمهوریخواهان ملی ایران (1374-1362)
-تحصیلات: دکتر در علوم سیاسی، دانشگاه آزاد برلین (1355)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در جمهوری فدرال آلمان 


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 9  ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

مهران براتی
تولد: 1322 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-کنفدراسیون دانشجویان ایران (1354-1342)
-عضو هیئت مؤسسین و مرکزیت جمهوریخواهان ملی ایران از سال 1362
-عضو هیئت مؤسسین و مرکزیت اتحاد جمهوریخواهان از سال 1383
-تحصیلات: دکتر در علوم سیاسی  (دانشگاه آزاد برلین، 1354)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در جمهوری فدرال آلمانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 6 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

محمود روغنی
تولد: 1322 خورشیدی/ شهر ری

پیشینه فعالیت:
گروه زیرزمینی کارگری «آرش» (44-1340)
- عضو  مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران (در پلنوم 17، فروردین 1360)
- تحصیلات: تکنسین رشته برق
- زندانی سیاسی: 1367-1361
- مهاجرت سیاسی: از سال 1369 در جمهوری فدرال آلمانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / هانور
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه:
2/1ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

فرهاد فرجاد
تولد: 1322 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی ایران در اتریش و آلمان و فعالیت در کنفدراسیون دانشجویان ایران
(1355-1342)
-از بنیانگذاران سازمان جوانان و دانشجویان دمکرات ایران خارج کشور  (1350)
-از مسئولین حزب توده ایران در برلین غربی (1357-1348)
-مسئول ایالتی حزب توده ایران در استان اصفهان (1360-1358)
-مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران (منتخب پلنوم 17، فروردین 1360)
-عضو مرکزیت حزب دمکراتیک مردم ایران (منتخب کنگرة اول، 1365)
-از بنیانگذاران و فعالان اتحاد جمهوریخواهان
(1383)
-تحصیلات: مهندس مکانیک از جمهوری فدرال آلمان
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در جمهوری فدرال آلمان


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 12 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

بهروز حقی
تولد: 1322/ تبریز

پیشینه فعالیت:
-از هسته های اولیه شکل گیری جنبش چریکهای
فدایی خلق ایران، شاخه تبریز (1350-1347)
-سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1359-1357)
-سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) (1370-1359)
-تحصیلات: فوق دیپلم
-زندانی سیاسی: 57-1350
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 تا 1369 در اتحاد جماهیر شوروی سابق،  در جمهوری فدرال آلمان از سال 1370

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 9 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

نقی حمیدیان
تولد: 1322/ ساری

پیشینه فعالیت:
-هسته مازندران در رابطه با جنبش چریکهای فدایی خلق ایران (1350-134
7)
-مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1359-1357)
-عضو هیئت سیاسی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، 1369-1363
-تحصیلات: فوق دیپلم
-زندانی سیاسی: 57-1350
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 تا 1369 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1370 در سوئد
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  سوئد / استکهلم
تاریخ مصاحبه: 137
8
مدت زمان مصاحبه: : 2/1ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

بیژن افتخاری
تولد: 1322/آذربایجان (احمدآباد)

پیشینه فعالیت:
-عضو هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در اروپا (1356-1341)
-عضو مرکزیت جمهوری خواهان ملی ایران (1372-1362)
-فعالیت در اتحاد جمهوری خواهان (1390-1382)
-از پایه گذاران و عضو مرکزیت سازمان جمهوری خواهان ایران از سال 1390
-تحصیلات: دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وین
مهاجرت سیاسی: از سال 1358 در اتریش

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  اتریش / وین
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013

مدت زمان مصاحبه:2  ساعت و 18 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

احمد کریمی حکاک
تولد: 1322 خورشیدی/ مشهد

پیشینه فعالیت:
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  انگلستان / لندن
تاریخ مصاحبه:  دسامبر 2014
مدت زمان مصاحبه: 116 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

عباس مظاهری
تولد: 1323 خورشیدی/ نظنز

پیشینه فعالیت:
-انجمن حجّتیه (ضد بهائی) 1341-1340
-حزب ملل اسلامی 1344-1324
-تحصیلات: دانشگاه ناتمام
-فعالیت در سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) 1367-1358
زندانی سیاسی: 1357-1344
مهاجرت: جمهوری فدرال آلمان از سال 1362  


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه:  1390
مدت زمان مصاحبه: 6.5 ساعت فیلم ویدیوئی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

اکبر به کلام
تولد: 1323 خورشیدی/ تبریز

پیشینه فعالیت:
-فعالیت در حوزه هنری (نقاش منتقد)
-تحصیلات: فارغ التحصیل آکادمی هنر استانبول 
-مهاجرت سیاسی: از سال 1355 در جمهوری فدرال آلمان


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1385
مدت زمان مصاحبه:
2/1 8   ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

هایده مقیثی
تولد: 1323/ شیراز

پیشینه فعالیت:
-از پایه گذاران اتحاد ملی زنان و عضو هیئت اجرائیه آن (1360-1358)
-عضو هیئت تحریریه نشریه «برابری» ارگان اتحاد ملی زنان (1359-1358)
-مسئول کمیته مطالعات ضد تبعیض نژادی در دانشگاه یورک در کانادا از سال 1380
-عضو هیئت اجرائیه کمیته مطالعات پناهندگان در دانشگاه یورک در کانادا از سال 1378
-رئیس دانشکده جامعه شناسی، دانشگاه یورک در کانادا از سال 1388
-تحصیلات: دکتر جامعه شناسی (دانشگاه یورک، کانادا) و پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه یورک (کانادا)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1363 در کانادا


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  کانادا / تورنتو
تاریخ مصاحبه: 1388
مدت زمان مصاحبه: 3  ساعت فیلم ویدیوئی (ناتمام)

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها


مصطفی مدنی
تولد:  1324 خورشیدی/  دماوند 

پیشینه فعالیت:
-سازمان دانش آموزان جبهه ملی در دبیرستان دارالفنون (1342-1340)
-
فعالیت در جریان «پروسه» (1349-1343)
-
فعالیت در گروه مارکسیستی پیرو مشی مبارزه مسلحانه (1351-1348)
-
عضو سازمان چریک های فدایی خلق ایران (1354-1352)
-
از پایه گذاران و عضو هیئت تحریره نشریه «کار» ارگان سازمان چیک های فدایی خلق ایران (1361-1359)
-
از پایه گذاران و عضو کمیته مرکزی اتحاد فدائیان خلق از سال 1372
-
تحصیلات: فارغ التحصیل مدرسه عالی روزنامه‌نگاری در تهران (1345) و رشته معماری از دانشکده هنرهای زیبا در تهران (1350)
-
زندانی سیاسی: 1352-1351، 1357-1354
-مهاجرت سیاسی به کردستان آزاد (ایران و عراق) 1369-1362 و از سال 1370 در آلمان 

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / هانور
تاریخ مصاحبه:
سپتامبر 2011 - مارس 2012
مدت زمان مصاحبه : 8 ساعت فیلم ویدئویی

مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

جمشید طاهری پور
تولد: 1325 خورشیدی/ لاهیجان
پیشینه فعالیت:
جنبش تحصیلی و فعالیت ادبی در گیلان
(1347-1344)
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1351-1348)
عضو مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1359-1358)
عضو مرکزیت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثزیت) (1371-1359)
مسئول سازمان اکثریت در رادیو زحمتکشان در افغانستان (1366-1363)
تحصیلات : دیپلم متوسطه
زندانی سیاسی : 1357-1352
مهاجرت سیاسی : از سال 1362 تا 1366 افغانستان، از سال 1367 تا 1370 در اتحاد جماهیر شوروی سابق واز سال 1371 در جمهوری فدرال آلمان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / دورتموند
تاریخ مصاحبه: 13
74
مدت زمان مصاحبه
: 11 ساعت فیلم ویدئویی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها

عاطفه  گرگین (گلسرخی)
تولد: 1325 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-روزنامه‌نگاری و فعالیت در روزنامه اطلاعات (بخش زنان) و در مجلات سپید و سیاه - تهران مصور و فردوسی و انتشار نشریه مستقل «جُنگ سحر» به طور زیرزمینی.
-زندانی سیاسی: 1355-1352
-انتشار نشریه «فصلی در گل سرخ» (1358)
-تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده ارتباطات و روزنامه‌نگاری
-مهاجرت سیاسی از سال 1361 در فرانسه


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 2 ساعت و 32 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه
کاظم کردوانی
تولد: 1325/ گرمسارپیشینه فعالیت:
-بنیان گذار سازمان دانشجویان ایرانی در شهر گرونوبل (فرانسه) 1347؛
-عضو بنیان گذار دبیر فدراسیون دانشجویان ایرانی در فرانسه 1350؛
-دبیر کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی (دی ماه 1351 تا دی 1352 و کنگره 16
کنفدراسیون در سال 1353)؛
-فعال در "جریان کادرها" 1351؛
-عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران 1378؛ عضو موسس
-دبیر " شورای بازنگری در شیوه نگارش فارسی"؛ عضو موسس " کمیته دفاع از
حقوق قربانیان قتل های زنجیره ای" - تهران 1377؛
-استاد زبان فرانسه در انستیتو فرانسه تهران (1361-1359)؛ استاد دانشگاه امام
صادق و رئیس دپارتمان زبان فرانسه و استاد زبان فرانسه و رئیس دپارتمان فرانسه
کانون زبان ایران؛
-عضو هیئت تحریریه و همکاری با چندین نشریه مستقل ایران؛
-جامعه شناس ؛ دارای نشان شوالیه  نخل های آکادمیک وزارت آموزش ملی و
تحقیقات و فناوری فرانسه  1376؛
-تحصیلات: دکترای جامعه شناسی از فرانسه؛
-مهاجرت سیاسی: از سال 1380 در آلمان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1388
مدت زمان مصاحبه: : 19 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی
 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

حسن شریعتمداری
تولد: 1326 خورشیدی/ تبریز

پیشینه فعالیت:
-جنبش اسلامی (سردبیر ماهنامه «پیام شادی» و ماهنامه «نسل نو»)، انتشار در قم، (1357-1347)
-عضو هیئت مؤسسین حزب خلق مسلمان (اسفند 1357)
عضو مرکزیت جمهوریخواهان ملی ایران از سال 1363
-عضو هیئت مؤسسین و مرکزیت اتحاد جمهوریخواهان از سال 1383
-تحصیلات: مهندس فیزیک از دانشگاه آریامهر، لیسانس حقوق (1349، 1353)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / هامبورگ
تاریخ مصاحبه: 1388
مدت زمان مصاحبه: : 14 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

بهزاد کریمی
تولد:  1326 خورشیدی/  تبریز 

پیشینه فعالیت:
-فعالیت در اعتصاب دانشجویی در دانشگاه تبریز (1346)
-
فعالیت در گروه سازمان یافته چپ در تبریز (1347)
-
گرایش فکری - سیاسی به جنبش مسلحانه در آستانه واقعه سیاهکل (1349)
-
عضو مرکزیت سازمان چریک های فدایی خلق (1359-1358)
-
عضو هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از سال 1359
-
عضو هیئت تحریریه کمیته مرکزی و نشریه «کار» ارگان سازمان چریک های فدای خلق ایران (1361-1359)
-
مسئول شاخه کردستان سازمان چریک های فدایی خلق ایران (1359-1358)
-
تحصیلات: دانشکده فنی دانشگاه تبریز (ناتمام)
-زندانی سیاسی: در سرباز بازداشت و زندانی و مجموعاً حدود 7 سال از سال 1350 تا پاییز سال 1357
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 تا 1369 در افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق و از سال 1370 در جمهوری فدرال آلمان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1390
مدت زمان مصاحبه : 14 ساعت و 7 دقیقه فیلم ویدئویی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

غلامرضا دادنهال
تولد: 1326 خورشیدی / بندر عباس

پیشینه فعالیت:
-محفل ادبی در بندر عباس (1347-1345)
-تشکیلات ستاره سرخ (1348-1346)
-مسئول تشکیلات ولایتی سازمان چریک های فدائی خلق در استان هرمزگان 1362-1358
-عضو شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
-مسئول تشکیلات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در سوئد از سال 1365
مهاجرت سیاسی: از سال 1365 در سوئد 


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: اکتبر2011
مدت زمان مصاحبه12 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

حمید شوکت
تولد: 1327 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی ایران در آمریکا، کنفدراسیون دانشجویان ایران و عضو مرکزیت سازمان انقلابیون کمونیست در آمریکا (1353-1347)
-جبهه دمکراتیک ملی ایران (1359-1358)
-عضو هیئت تحریریه نشریة «آزادی» ارگان جبهه دمکراتیک ملی ایران (1360)
-تحصیلات: دانشگاه (ناتمام)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در جمهوری فدرال آلمان


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: : 9 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

حسن یوسفی اشکوری
تولد: 1328  خورشیدی/  اشکور

پیشینه فعالیت:

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان  / برلین
تاریخ مصاحبه: ماه فوریه 2014
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت و 50 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

علی محمد ستاری
تولد:  ١٣٢٨ خورشيدى، الیگودرز.

پیشینه فعالیت:

- زندانئ شدن بخاطر شركت در اعتصابات
اتوبوس رانى اسفند ٤٨ و تظاهرات ١٦ آذر٤٩
- فعاليت در گروههاى آرمان خلق و ستاره سرخ.
- آماده شدن جهت اعزام به كوههائ شمال ایران و انجام مبارزه
مسلحانه.
- عضويت  درجبهه دموكراتيك خلق ، شاخه رفيق نادر شايگان شام اسبى.
- زندانى شاه از خرداد ماه سال ١٣٥٢ تا پایان سال ١٣٥٥ خورشيدى.
- سخنگوى سازمان جريكهاى فدائي خلق ايران، سازمان فدائيان خلق
ايران-اكثريت و سازمان فداییان خلق ایران - ١٦ آذر.
- عضو هيات إجرائي تشكيلات تهران سازمان فدائيان خلق ايران-١٦اذر.
- عضو هيات نمايندگى سازمان فدائيان خلق-١٦ آذر، اعزامئ  به اتحاد
شوروئ.
تحصيلات: فارغ التحصيل رشته مشاوره و راهنمايى از دانشسرايعالى تهران.
پناهنده سیاسی در جمهورى فدرال آلمان.

زبان مصاحبه: فارسی  
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد 
محل مصاحبه:  آلمان - برلین 
تاریخ مصاحبه: ماه فوریه 2015
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت و 47 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

حشمت رئیسی
تولد: 1328 خورشیدی/آغاجاری

سرفصل های پیشینه فعالیت:
-هسته نشر و توزیع از چریکهای فدایی خلق ایران (1353-1350)
-سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1358-1357)
-عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران (1370-1365)
-تحصیلات: دوره فنی در شرکت نفت ملی ایران (1346)
-زندانی سیاسی: 1357-1353
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 تا 1369 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، در جمهوری فدرال آلمان  از سال 1370


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 18  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

قربانعلی عبدالرحیم پور
تولد: 1328 خورشیدی/ تبریز

سرفصل های پیشینه فعالیت:
-تشکل دانشجویی ایران در تبریز (1346-1345)
-جنبش چریکهای فدایی خلق ایران (1354- 1350 )
-مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1359-1355)
-عضو هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 1370- 1359
-تحصیلات: دانشکده فنی دانشگاه تبریز (ناتمام)
-زندانی سیاسی: 1351
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 تا 1369 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1370 در جمهوری فدرال آلمان
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / هانور
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: : 2/1 7   ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

طهماسب وزیری
تولد: 1328 خورشیدی/ اصفهان

پیشینه فعالیت:
-تشکل دانشجویی ایران (53- 1350)
-سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (1357-1353)
-سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1359-1357)
-سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) از سال 1359
-عضو مرکزیت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، 1370
-تحصیلات: دانشگاه (ناتمام)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1365 تا 1369 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال 1370 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 12  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

پرویز دستمالچی
تولد: 1328/ تهران

پیشینه فعالیت:
-کنفدراسیون دانشجویان ایران و جریان کادرها (1357-1352)
-عضو مرکزیت جمهوریخواهان ملی ایران (1373-1363)
-تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد برلین
-مهاجرت سیاسی: از سال 1361 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 9  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

شاهسوندی، سعید
تولد: 1329 خورشیدی/ شیراز

پیشینه فعالیت:
-انجمن اسلامی در شیراز (1348-1344)
-سازمان مجاهدین خلق ایران (54-1348)
-سازمان مجاهدین خلق ایران (1367-1358)
-عضو هیأت تحریریه نشریه «مجاهد» ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران (1358)
-عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران (1364)
-تحصیلات: دانشجوی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه شیراز (1347) ناتمام 
-زندانی سیاسی: 1357-1354  و 1370-1367
-مهاجرت سیاسی: از سال 1371 در جمهوری فدرال آلمانزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / فرانکفورت
تاریخ مصاحبه: 1387
مدت زمان مصاحبه: 14  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

  محمد مصری 
تولد: 1329 خورشیدی/
روستای  کانی سبزه (بین بوکان و
بانه-کردستان)

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی در دانشگاه تهران (1357-1352)
تحصیلات: لیسانس حقوق از دانشگاه تهران (1354)
مهاجرت  سیاسی:

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه:
1390
مدت زمان مصاحبه: 2 ساعت و 32 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

پرویز نویدی
تولد: 1329  خورشیدی/  تبریز

پیشینه فعالیت:
-کار مطالعاتی و توزیع برخی اعلامیه های سیاسی
و دفاعیات و شعارنویسی و  .... 1347
-فعالیت سیاسی در رابطه با گروه چریک های فدائی خلق و بازداشت در 17 مرداد 1351 و (در 17 مرداد 1351 دستگیر و تا سال 1356 زندانی سیاسی)
-فعالیت در سازمان چریک های فدائی خلق ایران تا مقطع انشعاب در نیمه اول سال 1359)
-فعالیت سیاسی در جناح اقلیت تحت نام سازمان چریک های فدائی خلق ایران (اقلیت)
-مسئول شاخه خوزستان و مسئول تشکیلات لرستان (1360-1359)
-عضو هیئت مرکزیت سازمان فدائیان خلق ایران (موسوم به پیروان بیانیه 16 آذر) 1365- 1360
-عضو هیئت مرکزیت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران از سال 1373
-زندانی سیاسی: 1357-1351
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در فرانسه / پاریس

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت و 50 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 

محمد اعظمی
تولد:  1329 خورشیدی/  بروجرد  

پیشینه فعالیت:
-سال 1347 به عضویت گروه دکتر هوشنگ اعظمی که
بخشی از  گروه بیژن جزنی بود با هدف مبارزه پارتیزانی
در سال 1349 در کوه های لرستان
-سال 1350 در ارتباطی با گروه چریک های فدائی خلق ایران و در همین رابطه در سال 1351 دستگیر و پس از چند ماه آزاد شد.
-سال 1353 دوباره دستگیر و تا آستانه انقلاب زندانی سیاسی بود.
-سال 1358 عضو هیئت سیاسی شاخه خوزستان سازمان چریک های فدائی خلق ایران
-سال 1360 عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران موسوم به پیروان بیانیه 16 آذر
-از سال 1368 تا سال 1373 عضو هیئت سیاسی سازمان فدائی - ایران (این سازمان از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران و سازمان آزادی کار ایران تشکیل شد)
-از سال 1373 تا مقطع مصاحبه عضو رهبری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (این سازمان حاصل وحدت سازمان چریک های فدائی خلق ایران موسوم به شورایعالی با سازمان فدائی - ایران است)
-زندانی سیاسی: 1351، 1357-1353
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 در فرانسه / پاریس
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  فرانسه / پاریس
تاریخ مصاحبه: ماه مه 2013
مدت زمان مصاحبه: 3 ساعت و 47 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

مهدی فتا پور 
تولد: 1330  خورشیدی/  تهران

پیشینه فعالیت:
-از نمایندگان دانشجویان و از مسئولین فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه تهران (1352-1347)
-
فعالیت در سازمان چریک های فدایی خلق ایران (1352)
-
عضو کادر رهبری سیاسی سازمان چریک های فدایی خلق (1358)
-
عضو کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از سال 1359
-مسئول سازمان جوانان پیشگام (1361-1359)
-
از پایه گذاران و عضو مرکزیت اتحاد جمهوری فدائیان
-تحصیلات: فوق لیسانس در رشته انفورماتیک از آلمان
-زندانی سیاسی: 1351-1350، 1357-1352

 

یوسف کُر
تولد: 1331 خورشیدی/ بندر ترکمن

پیشینه فعالیت:
-تشکل دانشجویی ایران (1353-1350)
-هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1356-1353)
-عضو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) (1370-1359)
-عضو  مؤسسین انجمن فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن (1358)
-تحصیلات: مهندس کشاورزی از اهواز(1353-1349)
-زندانی سیاسی: 1359، 1353،
1352
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 تا 1369 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، در جمهوری فدرال آلمان از سال 1370
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1387
مدت زمان مصاحبه: 19  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

مرضیه شفیعی
تولد: 1332 خورشیدی/ رشت

پیشینه فعالیت:
-جنبش چریکهای فدایی خلق و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1357-1351)
-سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (1358)
-سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از سال 1359
-تحصیلات: دیپلم متوسطه
-مهاجرت سیاسی: از سال 1362 تا 1369 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، جمهوری فدرال آلمان از سال 1370


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان /  هانور
تاریخ مصاحبه: 1374
مدت زمان مصاحبه: 2/1 3 ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی
 منیره برادران
تولد: 1333 خورشیدی در
تبریز 

پیشینه فعالیت:
-فعالیت سیاسی در سازمان "راه کارگر" (1359-1358)؛
-فعالیت در گروه های حقوق بشر از جمله بنیاد برومند و به ویژه همکاری در زمینه ثبت ومستندسازی زندان و جنایت های جمهوری اسلامی؛
-دریافت مدال کارل فون اوسی یتسکی از طرف جامعه بین المللی حقوق بشر-شاخه آلمان مشترکا به برادران و خانم سیمین بهبهانی اهدا گردید.(دسامبر 1378)؛
-انتشار کتاب " حقیقت ساده"، خاطرات زندان که به زبانهای آلمانی، هلندی و دانمارکی نیز ترجمه و منتشر شده است؛ کتاب روانشناسی شکنجه، بررسی پدیده ارشاد در زندان های جمهوری اسلامی.کتاب علیه فراموشی، بررسی کمیسیون های حقیقت و مولف مقالات متعدد؛
-تحصیلات : لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران (1359-1353)؛ فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه هانور در آلمان (1379)؛
-زندانی سیاسی : از خرداد 1357 تا آذر 1357، از مهر 1360 تا مهر 1369؛
-مهاجرت سیاسی: از سال 1370 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه:  آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: 13
90
مدت زمان مصاحبه
: 10,5 ساعت فیلم ویدئویی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به  عکسها

بهرام بیگدلی
تولد: 1335 خورشیدی / تهران

پیشینه فعالیت:
-جنبش دانشجویی ایران در دانشگاه تهران (1357-1351)
-سازمان نوید وابسته به حزب توده ایران (1361-1356)
-از پایه  گذاران و فعالان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ایران در آلمان (کلن) از سال 1365
-تحصیلات: دکتر دندانپزشک
-مهاجرت سیاسی از سال 1362 تا 1364 در اتحاد جماهیر شوروی سابق، جمهوری فدرال آلمان از سال 1364


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: 1390
مدت زمان مصاحبه: 7  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها
بازگشت به اول صفحه

افسر ستاری
تولد: 1336 خورشیدی /

پیشینه فعالیت:زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: 2014
مدت زمان مصاحبه: 7  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

علی اضغر سلیمی
تولد: 1336 خورشیدی / رشت

پیشینه فعالیت:
زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / کلن
تاریخ مصاحبه: فوریه 2014
مدت زمان مصاحبه: 7  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

احمد احقری
تولد: 1337 خورشیدی/ تهران

پیشینه فعالیت:
--تشکل دانشجویی ایران در دانشگاه آریامهر (طیف جنبش اسلامی) 1357- 1355 و انتشار نشريات دانشجويی 
-فعاليت های مطبوعاتی و انتشار نشريات سياسی و اجتماعی در سال های بعد از انقلاب
-فعاليت های مطبوعاتی، فرهنگی و ادبی در خارج از کشور
-تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی برلین (1378)
-مهاجرت: از سال 1370 در جمهوری فدرال آلمان

زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: آلمان / برلین
تاریخ مصاحبه: 1385
مدت زمان مصاحبه: 7  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

مهرداد درویش پور
تولد: 1339/ تهران

پیشینه فعالیت:
-عضو هیئت تحریریه نشریه «پیکار» ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر (1360-1359)
-عضو مشاور کمیته مرکزی سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر (1360-1359)
-تحصیلات: دکتر در جامعه شناسی (از سوئد)
-مهاجرت سیاسی: از سال 1984 در سوئدزبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: سوئد ./ استکهلم
تاریخ مصاحبه: 1378
مدت زمان مصاحبه: 9  ساعت فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به  عکسها

ناهید قاجار
تولد: 1339 خورشیدی / گرگان

پیشینه فعالیت:
-سازمان چریک های فدائی خلق 1358-1353
-سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 1369-1359
-فعالیت دمکراتیک و حقوق بشری در اتحادیه سراسری سوئد و فعال در انجمن زنان و کودکان در استکهلم
تحصیلات: دیپلم متوسطه
مهاجرت سیاسی: در اتحاد جماهیر  شوروی سابق (1369-1362)، در سوئد از سال 1370


زبان مصاحبه: فارسی
محدودیت انتشار مصاحبه: ندارد
محل مصاحبه: 
تاریخ مصاحبه:
مدت زمان مصاحبه
: 8 ساعت و 30 دقیقه فیلم ویدیوئی
مصاحبه کننده: حمید احمدی

 
بازگشت به اول صفحه
بازگشت به اول صفحه