مجموعه‌ای از اسناد و نشریات در آرشیو انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران

این اسناد و نشریات گردآوری شده غیر دولتی که از آن تحت نام اسناد خاکستری (gray documrnt) یاد می کنند
شامل اسنادی است از 115 حزب، سازمان، گروه، جمعیت سیاسی، و جنبش های زنان، دانشجویی، کارگری و
دهقانی یا تشکل، محفل ها و نهادهای فرهنگی، ادبی از سال 1872 میلادی منتشر شده اند.

نشر این مجموعه در وجه غالب در شرایط غیر علنی، نیمی علنی در ایران یا در خارج از ایران منتشر شده است. این
مجموعه شامل اساسنامه ها، مرام نامه ها، برنامه‌های سیاسی، مصوبات کنگره ها و پلنوم ها، بولتن ها و جزوه
های درون و برون سازمانی، نامه‌های سیاسی درون و برون سازمانی، هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها،
گاهنگامه ها و نیز اندک مواردی چند روزنامه و نیز عکس‌ها می باشد.

غالب اسناد این مجموعه، نسخه اصلی است و حدود 15 درصد آن‌ها که امکان دسترسی به نسخه اصلی نبود، از
روی سند اصلی عکسبرداری شده و نیز در مواردی که کیفیت سند در سطح نازلی قرار داشت و امکان عکسبرداری
از آن نبود، ناگزیر متن آن سند، رونویسی و سپس تایپ شده است.

این مجموعه که بالغ بر 400 هزار صفحه است، توسط حمید احمدی به موازات فعالیت در حوزه مطالعه میدانی تاریخ
شفاهی در طول نزدیک به 30 سال گردآوری و تنظیم گردیده است.

اینک برای دستیابی پژوهشگران و علاقمندان می بایستی آن‌ها را به شکل دیجیتال در آورده و از طریق وب سایت
این انجمن در دسترس علاقمندان قرار داد. متأسفانه در حال حاضر عملی ساختن آن نیاز به تأمین هزینه مالی
معینی است که امیدواریم روزی چنین امکانی فراهم گردد.
در زیر فهرستی از این مجموعة تنظیم شده از نظر می گذرد:


- فهرست اسامی احزاب، سازمان ها، گروه ها و جمعیت های اپوزیسیون سیاسی ایران در قرن بیستم که
اسناد و نشریاتی از آن ها گردآوری شده است.

- فهرست اسناد و نشریاتی از جنبش چپ ایران که در سال 1373 خورشیدی (1994 میلادی) تنظیم شده
است.

- ترجمه انگلیسی فهرست و اسناد و نشریاتی از جنبش چپ ایران که در سال 1373 خورشیدی (1994
میلادی) تنظیم شده اند.

- فهرست بخشی از نشریات تنظیم شده از مجموعه موجود در آرشیو ما و مرتبط به جنبش های اجتماعی،
جمعیت ها و گروه های مستقل فرهنگی و ادبی، احزاب و سازمان های سیاسی.

- شناسنامه و معرفی اسنادی از جنبش چپ ایران (کمونیستی، سوسیالیستی و پیروان مشی مسلحانه)
جلد اول: (بخشی از اسناد دیگر مرتبط به جلد ا ول تاکنون تنظیم نشده است)

- شناسنامه و معرفی اسنادی از سازمان و جریان های اسلام گرا در ایران
جلد دوم: (بخشی از اسناد دیگر مرتبط به جلد دوم تاکنون تنظیم نشده است)